Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 05465755
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 16/02/2005
Дата публікації 18/02/2005
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство АТП 13555
Юридична адреса* м.Кiровоград, вул.Аєрофлотська, 13
Керівник* Журавель Олег Федорович - В.о.голови правлiння
Контактна особа* Годорожа Вiра Iванiвна - Член правлiння. Тел: 0522 56-71-08;
E-mail* д/н
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
05465755 16/02/2005 0 Член правлiння-головний бухгалтер Самсонова Свiтлана Федорiвна 0 У призначених осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Змiни вiдбудися на пiдставi Наказху директора вiд 16.02.2005 року (наказ № 18 вiд 16.02.2005року).
05465755 16/02/2005 1 Головний бухгалтер Кодрул Людмила Францiвна 0.07 У призначених осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Змiни вiдбудися на пiдставi Наказху директора вiд 16.02.2005 року (наказ № 18 вiд 16.02.2005року).
05465755 16/02/2005 0 Член правлiння-головний бухгалтер Самсонова Свiтлана Федорiвна 0 У призначених осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Змiни вiдбудися на пiдставi Наказху директора вiд 16.02.2005 року (наказ № 18 вiд 16.02.2005року).
05465755 16/02/2005 1 Головний бухгалтер Кодрул Людмила Францiвна 0.07 У призначених осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Змiни вiдбудися на пiдставi Наказху директора вiд 16.02.2005 року (наказ № 18 вiд 16.02.2005року).
05465755 16/02/2005 0 Член правлiння-головний бухгалтер Самсонова Свiтлана Федорiвна 0 У призначених осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Змiни вiдбудися на пiдставi Наказху директора вiд 16.02.2005 року (наказ № 18 вiд 16.02.2005року).
05465755 16/02/2005 1 Головний бухгалтер Кодрул Людмила Францiвна 0.07 У призначених осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Змiни вiдбудися на пiдставi Наказху директора вiд 16.02.2005 року (наказ № 18 вiд 16.02.2005року).