Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.06.2007
Дата публікації 11.06.2007 11:36:45
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Антонов Володимир Леонідович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522567066
E-mail* kirovograd13555@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правлiння Дученко Олексiй Олексiйович (паспорт: серiя ЕА номер 685973 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 01.12.1999) звiльнений з посади згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ВАТ "Кiровоградське АТП-13555" № 49 вiд 11.06.2007 року. Перебував на займанiй посадi з 30.04.2007 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На дану посаду нiкого не обирали.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Антонов Володимир Леонідович