Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.04.2007
Дата публікації 23.04.2007 08:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Антонов Володимир Леонідович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522567066
E-mail* kirovograd13555@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадову особу Виконуючого обов'язки голови правлiння - Антонова Володимира Леонiдовича (паспорт: серiя ЕА номер 687121 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 23.12.1999) звiльнено з посади згiдно рiшення та протоколу № 10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2007 року, працював на посадi виконуючого обов'язки голови правлiння з 28.03.2007 по 20.04.2007 року . Призначено на посаду голови правлiння ВАТ "Кiровоградське АТП 13555" на термiн згiдно Статута товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Голову правлiння - Антонова Володимира Леонiдовича (паспорт: серiя ЕА номер 687121 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 23.12.1999) призначено на посаду згiдно рiшення та протоколу № 10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2007 року, до цього працював на посадi виконуючого обов'язки голови правлiння з 28.03.2007 по 20.04.2007 року . Призначено на посаду на термiн згiдно Статута товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Кодрул Людмилу Францiвну (паспорт: серiя ЕА номер 641156 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 16.02.1999) звiльнено з посади згiдно рiшення та протоколу № 10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2007 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Дергачова Сергiя Васильовича (паспорт: серiя ЕА номер 112004 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.05.1996) звiльнено з посади згiдно рiшення та протоколу № 10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2007 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Годорожу Вiру Iванiвну (паспорт: серiя ЕА номер 800189 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.11.2000) звiльнено з посади згiдно рiшення та протоколу № 10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2007 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Коляду Тетяну Миколаївну (паспорт: серiя ЕА номер 929740 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.05.2002) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу № 10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2007 року. Працює з 29.03.2007 року на посадi головного бухгалтера. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Версаль Яну Сергiївну (паспорт: серiя ЕА номер 643805 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 08.06.1999) призначено на посаду згiдно рiшення та протоколу № 10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2007 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Дученка Олексiя Олексiйовича (паспорт: серiя ЕА номер 616964 виданий Маловискiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.07.1999) призначено на посаду згiдно рiшення та протоколу № 10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2007 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Бондарєва Володимира Михайловича (паспорт: серiя ЕА номер 573324 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 25.03.1996) призначено на посаду згiдно рiшення та протоколу № 10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2007 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена Наглядової ради - Нiколенко Петра Володимировича (паспорт: серiя ЕА номер 685973 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 01.12.1999) призначено на посаду згiдно рiшення та протоколу № 10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2007 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Антонов Володимир Леонідович