Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.04.2008
Дата публікації 24.04.2008 18:11:44
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Антонов Володимир Леонідович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522567066
E-mail* kirovograd13555@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правлiння Коляда Тетяна Миколаївна (паспорт: серiя ЕА номер 929740 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.05.2002) звiльнена з посади згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2008 року. Працювала на данiй посадi 29.03.2007 по 08.10.2007 року. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Версаль Яна Сергiївна (паспорт: серiя ЕА номер 643805 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 08.06.1999)звiльнена з посади згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2008 року. Працювала на данiй посадi 29.03.2007 по 30.10.2007 року. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради Нiколенко Петро Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 685973 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 01.12.1999) звiльнена з посади згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2008 року. Працювв на данiй посадi 01.02.2005 по22.06.2007 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.0683%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Музика Галина Олексiївна (паспорт: серiя ЕА номер 594983 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.11.1998) призначена на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2008 року. Призначена на посаду на термiн дiї дiючого складу правлiння, обраного загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2006 року, а саме: до 21.04.2011 року. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Касьяненко Ольга Вiкторiвна (паспорт: серiя ЕА номер 742324 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.07.2000) призначена на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2008 року. Призначена на посаду на термiн дiї дiючого складу правлiння, обраного загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2006 року, а саме: до 21.04.2011 року. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Дiкуша Ольга Iванiвна (паспорт: серiя ЕА номер 530825 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 13.10.1998) призначена на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2008 року. Призначена на посаду на термiн дiї дiючого складу правлiння, обраного загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2006 року, а саме: до 21.04.2011 року. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради Ракiта Михайло Михайлович (паспорт: серiя ЕА номер 530918Кiров виданий ським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 02.10.1998) призначена на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2008 року. Призначена на посаду на термiн дiї дiючого складу правлiння, обраного загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2006 року, а саме: до 21.04.2011 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.467%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Антонов Володимир Леонідович