Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.04.2011
Дата публікації 14.04.2011 09:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Антонов Володимир Леонідович - Директор. Тел: 0522567066
E-mail* atp13555@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни в персональному складі посадових осіб прийнято згідно рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2011 року в зв’язку з переобранням органів управління товариства.
Звільнені: Голова наглядової ради СП "ЛІГУРІЯ" (код ЄДРПОУ 23678383)); перебувало на посаді голови наглядової ради з 21.04.2006 року, акціями товариства не володіє. Член наглядової ради ТОВ "Формула ТТГ" ЛТД (код ЄДРПОУ 13744877); перебувало на посаді члена наглядової ради з 13.04.2001 року, акціями товариства не володіє. Член наглядової ради Ракіта Михайло Михайлович (ЕА 530918 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.10.1998) ; перебував на посаді члена наглядової ради з 23.04.2008 року, акціями Товариства не володіє. Голова правління Антонов Володимир Леонідович (ЕА 687121 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 23.12.1999) ; перебував на посаді голови правління з 20.04.2007 року, акціями Товариства не володіє. Член правління Музика Галина Олексіївна (ЕА 594983 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 18.11.1998) ; перебувала на посаді члена правління з 23.04.2008 року, акціями Товариства не володіє. Член правління Литовка Ольга Вікторівна (ЕВ 227847 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 21.03.2009) ; перебувала на посаді члена правління з 23.04.2008 року, акціями Товариства не володіє. Член правління Дікуша Ольга Іванівна (ЕА 530825 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 13.10.1998) ; перебувала на посаді члена правління з 23.04.2008 року, акціями Товариства не володіє. Голова ревізійної комісії ТОВ "Кіровоградоптсервіс" (код ЄДРПОУ 22209574); перебувало на посаді голови наглядової ради з 13.04.2001 року, акціями товариства не володіє. Член ревізійної комісії Сотніченко Варвара Василівна (ЕА 374065 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 18.12.1997) ; перебувала на посаді члена ревізійної комісії з 29.07.1998 року. Володіє акціями в СК - 0,0001%.
Обрані: Голова наглядової ради Лісничий Володимир Анатолійович (ЕА 564445 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.1998); займав посаду головного фахівця виробничо-технічного відділу ВАТ "Кіровоградавтотранс", обраний до 2014 року, акціями не володіє. Член наглядової ради Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.02.1996); займав посади заступника начальника управління ДАІ в Кіровоградській обл., начальника управління транспорту – заст.директора ЗАТ "Формула", обраний до 2014 року, акціями не володіє. Член наглядової ради Музика Тетяна Федорівна (ЕВ 009353 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 06.08.2003); займає посаду начальника відділу кадрів - юриста ВАТ "Кіровоградське АТП 13555", обрана до 2014 року, акціями не володіє. Директор Антонов Володимир Леонідович (ЕА 687121 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровградській обл. 23.12.1999); займав посаду голови правління ВАТ "Кіровоградське АТП-13555", обраний до 2014 року, акціями не володіє. Голова ревізійної комісії Колесник Катерина Олександрівна (ЕА 738911 Кіровським РВУМВСУ в Кіровоградській обл 17.05.2000); займає посаду провідного бухгалтера матеріального складу ВАТ "Кіровоградське АТП 13555", обрана до 2014 року, акціями не володіє. Член ревізійної комісії Малишка Любов Павлівна (ЕА 706433 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 29.12.1999); займає посаду бухгалтера ТОВ "Кіровоградспецснаб", головного ревізора ВАТ "Кіровоградський хлібозавод", обрана до 2014 року, акціями не володіє. Член ревізійної комісії Рутковська Тетяна Пантеліївна (ЕА 783046 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 14.11.2000); займає посаду диспетчера ВАТ "Кіровоградське АТП 13555", обрана до 2014 року, володіє часткою в СК - 0,1884.
Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Антонов Володимир Леонідович