Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.03.2007
Дата публікації 29.03.2007 11:33:02
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Антонов Володимир Леонідович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522567066
E-mail* kirovograd13555@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадову особу Виконуючого обов'язки голови правлiння - Нiколенко Петра Володимировича (паспорт: серiя ЕА номер 685973 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 01.12.1999) звiльнено з посади згiдно протоколу Наглядової ради № 47 вiд 28.03.2007р., яку вiн обiймав з 14.11.2006 року та призначено Членом Наглядової ради на 4 роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,0683. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Виконуючого обов'язки голови правлiння - Антонова Володимира Леонiдовича (паспорт: серiя ЕА номер 687121 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 23.12.1999) призначено на посаду до 20.04.2007 року згiдно протоколу Наглядової ради № 47 вiд 28.03.2007р., до цього працював директором ТОВ "ВКФ ЛТД". Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена Наглядової Ради - Нiколенко Петра Володимировича (паспорт: серiя ЕА номер 685973 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 01.12.1999) призначено на посаду строком на 4 роки згiдно з протоколом Наглядової ради № 47 вiд 28.03.2007р., до цього працював виконуючим обов'язки голови правлiння з 14.11.2006 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,0683. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Головного бухгалтера - Кодрул Людмилу Францiвну (паспорт: серiя ЕА номер 641156 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 16.02.1999) звiльнено з посади згiдно протоколу Наглядової ради № 47 вiд 28.03.2007р., яку вона обiймала з 01.02.2005 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Головного бухгалтера - Коляду Тетяну Миколаївну (паспорт: серiя ЕА номер 929740 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.05.2002)призначено на посаду згiдно протоколу Наглядової ради № 47 вiд 28.03.2007р., до цьго працювала на посадi директора ПФ "Iнiмо". Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,000. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Антонов Володимир Леонідович